Khoá học

Danh mục : Chưa được phân loại


Gắn sao :  

Tác giả : admin admin

Trạng thái khoá học: Giá tiền khoá học: Miễn phí

Các vấn đề chung khi sử dụng odoo

Các khái niệm cơ bản.
Ý tưởng giao diện chính của odoo

Các bài trong khoá học


Leave Your Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

×