Khoá học

Danh mục : Sử dụng odoo


Gắn sao :  

Tác giả : admin admin

Trạng thái khoá học: Giá tiền khoá học: Miễn phí

Quản lý kho hàng

Các bài trong khoá học

Bài học thuộc khoá học

Type Tiêu đề bài học Time Status
Các thuật ngữ thuộc phân hệ kho hàng
Sự khác biệt giữa kho hàng và địa điểm là gì?

Leave Your Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

×