Khoá học

Danh mục : Chưa được phân loại


Gắn sao :  

Tác giả : admin admin

Trạng thái khoá học: Giá tiền khoá học: Miễn phí

Sử dụng CRM

Sử dụng hiệu quả CRM cho việc chăm sóc khách hàng của bạn

Các bài trong khoá học

Bài học thuộc khoá học

Type Tiêu đề bài học Time Status
Tổ chức luồng bán hàng (Pipeline)
Khai thác tiềm năng bán hàng

Leave Your Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

×