Bài học

Bài học thuộc : Quản lý kho hàng Trạng thái bài học : Chưa hoàn thành

Sự khác biệt giữa kho hàng và địa điểm là gì?

Trong Odoo, Kho hàng là tòa nhà / địa điểm thực tế nơi các mặt hàng của bạn được lưu trữ. Bạn có thể thiết lập nhiều kho hàng và có thể tạo di chuyển (hàng hoá) giữa các kho.

Một Địa điểm, là một không gian cụ thể trong kho của bạn. Nó có thể được coi là một phân vùng của kho của bạn, như một kệ, một tầng, một lối đi, v.v. Do đó, một địa điểm chỉ là một phần của một kho và bạn không thể liên kết một địa điểm với nhiều kho. Bạn có thể định cấu hình nhiều vị trí bạn cần trong một kho.

Có 3 loại địa điểm:

  • Các địa điểm vật lý là địa điểm nội bộ là một phần của kho mà bạn là chủ sở hữu. Chúng có thể là khu vực bốc xếp hàng trong kho của bạn, một kệ hoặc một bộ phận, v.v.
  • Các địa điểm đối tác là các không gian trong kho của một khách hàng và / hoặc kho của nhà cung cấp. Chúng hoạt động giống như Đại điểm vật lý với sự khác biệt duy nhất là bạn không phải là chủ sở hữu của kho.
  • Các địa điểm ảo là nơi không tồn tại, nhưng trong đó sản phẩm có thể được đặt khi họ không thể chất trong một hàng tồn kho chưa (hay nữa). Chúng có ích khi bạn muốn đặt sản phẩm bị mất hết hàng của bạn (trong mất mát hàng tồn kho), hoặc khi bạn muốn đưa vào các tài khoản sản phẩm đó mà đang trên đường đến kho của bạn (Đấu thầu mua sắm).

Trong Odoo, các địa điểm được cấu trúc phân cấp. Bạn có thể cấu trúc các địa điểm của mình dưới dạng cây, phụ thuộc vào mối quan hệ cha-con. Điều này cung cấp cho bạn các cấp độ phân tích chi tiết hơn về hoạt động của kho hàng và cách tổ chức kho hàng của bạn.Gắn sao :  

Tác giả : admin admin

`
×