Chúng tôi mang đến gì cho bạn

Chia sẻ các kiến thức để triển khai ERP cho doanh nghiệp là mục tiêu của tmistones.com
Tại đây bạn sẽ biết cách làm sao để triển khai ERP cho doanh nghiệp với nền tảng mã nguồn mở Odoo.

Các hiểu biết cơ bản

Các bài viết miễn phí về các khái niệm cơ bản trong ERP.

Odoo là gì? được chúng tôi giải thích cặn kẽ trong các bài viết “Căn bản về odoo”

Triển khai odoo

Các hướng dẫn sử dụng của từng phân hệ cơ bản

Cách cấu hình, thiết lập các tham số.

Lập trình với odoo

Tuỳ biến theo các yêu cầu quản lý trên odoo.

Các kiến thức cơ bản odoo frame work.

Các bài học lý thuyết và video thực hành.

Dịch vụ của chúng tôi

Dù là có phí hay miễn phí, dịch vụ của tmistones.com luôn đem lại sự hài lòng

Các bài viết hướng dẫn

Các bài hướng dẫn với kiến thức đủ để bạn có thể triển khai odoo

Tư vấn triển khai odoo

Đội ngũ kỹ thuật viên của chúng tôi luôn sẵn sàng tìm hiểu cặn kẽ nhu cầu của khách hàng.

Dịch vụ ERP chuyên ngành

Các phân hệ được tuỳ biến sẵn và sẵn sàng thay đổi theo nhu cầu

×