CRM

CRM là viết tắt của Customer Relationship Management có nghĩa là quản trị quan hệ khách hàng.

CRM là hệ thống thể hiện sự tác động qua lại giữa doanh nghiệp với khách hàng hiện tại và các khách hàng trong tương lai. CRM liên quan tới việc sử dụng công nghệ để tổ chức, tự động hóa, đồng bộ hóa việc tiếp thị, bán hàng, các dịch vụ sau bán hàng và hỗ trợ kỹ thuật.

Related Thuật ngữ liên quan

×