Tag: odoo

external_id

external_id Chuỗi được lưu trong model  ir.model.data, có thể được sử dụng để tham chiếu đến một bản ghi bất kể định danh cơ sở dữ liệu của nó trong quá…

form view

form view là một dạng trình bày chi tiết của một tài liệu trên hệ thống ERP. Thông thường các thông tin hiển thị trên form view chi tiết và…

Khung nhìn biểu mẫu hay còn gọi là form view là một dạng trình bày chi tiết của một tài liệu trên hệ thống ERP. Thông thường các thông tin…

Khung nhìn danh sách hay còn gọi là list view là một dạng trình bày mà trong đó nhiều tài liệu cùng một loại (trong một mô hình – Model)…

Khung nhìn Kanban hay còn gọi là thẻ khán bản (看版) là công cụ quản lý cung cấp đúng lúc (JIT, Just In Time Manufacturing System) nổi tiếng có xuất…

list view

list view là một dạng trình bày mà trong đó nhiều tài liệu cùng một loại (trong một mô hình) được trình bày theo bảng với nhiều dòng, mỗi dòng…

Model là gì

Model là gì trong Odoo? Trong Odoo, mô hình là một lớp (class) ánh xạ tới quan hệ dữ liệu (bảng) và các bảng có khả năng kết nối (ví…

phiên bản CE

Là phiên bản Odoo dành cho cộng đồng, có mã nguồn mở, hoàn toàn miễn phí. Mã nguồn Odoo CE được đăng tải tại https://github.com/odoo/odoo. Cộng đồng người dùng Odoo…

phiên bản EE

Là phiên bản Odoo dành cho doanh nghiệp, không phải là miễn phí, để tìm hiểu thêm về chính sách phí của odoo bạn tham thảo tại odoo.com.

×