Bài học

Bài học thuộc : Hướng dẫn sử dụng các bài học trên tmistones.com Trạng thái bài học : Chưa hoàn thành

Hướng dẫn sử dụng các bài học trên tmistones.com

Cách sắp xếp kiến thức

Chúng tôi sắp xếp các nhóm kiến thức theo các “Khóa học” khác nhau. Trong các khóa học sẽ có các “Bài học” là những phần nhỏ kiến thức trong “Khóa học”.

Với các “Bài học” có nội dung lớn, chúng tôi cũng chia nhỏ thành các “Chủ đề” để tiện cho việc theo dõi quá trình học tập của các bạn.

Trong một bài học có thể có thêm các phần như:

 • Câu hỏi khảo sát (một dạng bài tập trắc nghiệm)
 • Cầu hỏi kèm trả lời

Với mỗi “Khóa học”, chúng tôi cũng cung cấp một chủ đề để tiện thảo luận và đặt câu hỏi trong mục “Diễn đàn”.

Các khóa học chính

 • Erp và odoo là gì
 • Odoo – Các vấn đề chung
 • Odoo – Sử dụng CRM
 • Odoo – Sử dụng “BÁN HÀNG”
 • Odoo – Sử dụng “MUA HÀNG”
 • Odoo – Sử dụng “KHO HÀNG”
 • Odoo – Sử dụng “KẾ TOÁN BÁN HÀNG”
 • Odoo – Sử dụng “NHÂN SỰ”
 • Odoo – Sử dụng “WEBSITE” và “ECOMMERCE”
 • Tra cứu Odoo
 • Lập trình với Odoo
 • Odoo tipGắn sao :  

Students : Unlimited Members


Tác giả : admin admin

`
×