Tag: CRM

CRM

CRM là viết tắt của Customer Relationship Management có nghĩa là quản trị quan hệ khách hàng. CRM là hệ thống thể hiện sự tác động qua lại giữa doanh…

Pipeline

Là một hệ thống trực quan để thể hiện quá trình kinh doanh của doanh nghệp, từ bước đầu liên hệ đến chốt sale. Đây là quá trình mà người…

Sales Cycle

Sales Cycle (Chu trình bán hàng) Trình tự của các giai đoạn được doanh nghiệp sử dụng để chuyển khách hàng tiềm năng thành khách hàng thực sự.

Sales stage

Sales stage (Giai đoạn bán hàng): Trong phân hệ CRM của Odoo, một Sales stage là một phần của Sales Cycle (chu trình bán hàng), tại đó cơ hội bán…

×