Tag: Sale

Pipeline

Là một hệ thống trực quan để thể hiện quá trình kinh doanh của doanh nghệp, từ bước đầu liên hệ đến chốt sale. Đây là quá trình mà người…

Sales stage

Sales stage (Giai đoạn bán hàng): Trong phân hệ CRM của Odoo, một Sales stage là một phần của Sales Cycle (chu trình bán hàng), tại đó cơ hội bán…

×