Tính năng phiên bản Odoo cộng đồng

Tính năng phiên bản Odoo cộng đồng

Bán hàng

Module Bán hàng (SALE) của phiên bản cộng đồng Odoo sẽ cung cấp cho bạn các công cụ hiệu quả cho mọi hoạt động quản lý bán hàng của doanh nghiệp. Hơn nữa, với việc tích hợp trực tiếp với các khía cạnh khác trong quá trình bán hàng như POS (điểm bán lẻ), Thương mại điện tử…, module Bán hàng sẽ là một nơi quản lý tập trung cho tất cả các hoạt động bán hàng của doanh nghiệp.

 • Quản lý đơn hàng (Sales Order Management)
 • Quản lý báo giá (Sales Quotation Management)
 • Quản lý khách hàng (Customer Management)
 • Quản lý hóa đơn bán hàng (Invoice Management)
 • Biên lợi nhuận (Percentage sales Margin)
 • Smart Date Input
 • Kỹ thuật bán chéo sản phẩm (Upselling Techniques)
 • Quản lý sản phẩm (Product Management)
 • Quản lý biến thể sản phẩm (Product Variant Management)
 • Quản lý chính sách giá bán hàng (Pricelist Management)
 • Khuyến mãi và mã giảm giá (Promotion and Coupon Programs)
 • Quản lý giảm giá (Managing Discounts)
 • Báo cáo phân tích bán hàng (Sales Analysis)
 • Quản lý danh mục sản phẩm (Product Catalog Management)
 • Sản phẩn có nhiều cách đo lường (Multi UoMs)
 • Bộ nhóm sản phẩm (Product Packages)
 • Phân tích lợi nhuận (Margin Analysis)
 • Tiện ích thanh toán điện tử (Online Payment Facility)
 • Xác nhận đơn hàng trực tuyến (Online Sale Order Confirmation)
 • Restrict Sale of Products
 • Lock Confirmed Sales
 • Invoicing Policy Managing
 • Automatic Invoice & Down Payments
 • Shipping Management
 • Quotation Template Management

Quản lý quan hệ khách hàng

Hoạt động Quản lý Quan hệ Khách hàng doanh nghiệp đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo ra các cơ hội kinh doanh mới và đạt được nhiều hơn với các khách hàng hiện tại. Module CRM cho phép thực hiện các hoạt động tạo và giám sát khách hàng tiềm năng, nó giúp bạn theo đuổi các khách hàng tiềm năng khác nhau bằng cách sử dụng các hoạt động được mô tả sẵn trên nền tảng Odoo. Hơn nữa, với các tính năng làm giàu khách hàng tiềm năng, bạn có thể có được liên hệ với khách hàng từ các chiến dịch tiếp thị khác nhau.

 • Quản lý quy trình chăm sóc khách hàng (Pipeline Management)
 • Quản lý giai đoạn của quy trình (Pipeline Stage Management)
 • Quản lý báo giá (Quotation Management)
 • Quy trình cho từng đội bán hàng (Team Pipelines)
 • Quản lý khách hàng (Customer Management)
 • Tạo các tiềm năng (Lead Generation)
 • Quản lý tiềm năng (Lead Management)
 • Lead Scoring (Có vẻ không chính xác)
 • Khai thác tiềm năng (Lead Mining)
 • Lead Enrichment
 • Predictive Lead Scoring
 • Outlook CRM Extension
 • Recurring Revenues management
 • Quản lý đội bán hàng (Sales Team Management)
 • Lịch hành động (Activity Scheduling)
 • Báo cáo (Report)

Mua hàng

Hoạt động quản lý mua hàng của doanh nghiệp yêu cầu một công cụ khá phức tạp. Phiên bản Odoo cộng đồng có Module mua hàng hiệu quả sẽ giúp bạn thực hiện hầu hết các hoạt động. Hơn nữa, với khả năng tạo đề nghị mua hàng, thỏa thuận mua hàng, tự động hóa hoạt động mua hàng và các công cụ chức năng khác để quản lý tất cả các hoạt động mua hàng của doanh nghiệp, nó sẽ là một trong những công cụ quản lý mua hàng tốt nhất.

 • Quản lý báo giá Mua hàng (Purchase Quotation Management)
 • Quản lý đặt hàng Mua hàng (Purchase Order Management)
 • Thỏa thuận Mua hàng (Purchase Agreements)
 • Quản lý nhà cung ứng (Vendor Management)
 • Quản lý danh mục sản phẩm (Product Management)
 • Quản lý biến thể sản phẩm (Product Variant Management)
 • Phân tích hoạt động Mua hàng (Purchase Analysis)
 • Bảng điều khiển Mua hàng (Purchase Dashboard)
 • Xác nhận mua hàng (Purchase Order Approval)
 • Khóa phiếu xác nhận mua hàng (Lock Confirmed Orders)
 • Sản phẩm không được phép mua sắm (Restrict Product Purchase)
 • Receipt Remainder
 • Bill Control
 • Vendor Pricelist Management
 • Product Categorising
 • Smart Date Input
 • Remaining Days Widget
 • Priority Widget
 • UoM Management
 • Drop shipping
 • On-Time Delivery Analysis

Quản lý kho

Nền tảng Odoo có cách tiếp cận quản lý hàng tồn kho tập trung đối với các hoạt động của doanh nghiệp, có khả năng với các tùy chọn tinh tế và các tính năng quản lý của module. Hơn nữa, với khả năng trải qua các hoạt động kiểm kê tiên tiến như kéo, thả, ghép nối chéo và khả năng xác định sản phẩm trên đường.

  • Transfer Orders
  • Stock Management
  • Scrap Management
  • Product Replenishment Techniques
  • Run Scheduler Tool
  • Landed Cost on MO
  • Landed Cost on Transfer
  • Product Management
  • Product Variant Management
  • Product Tracking
  • Product Expiry Management
  • Product Packaging
  • Warehouse Management
  • Location Management
  • Multi Warehouse Environment
  • Stock Analysis
  • Warehouse Analysis
  • Stock Valuation
  • Product Demand Forecasting
  • Product Movement Analysis
  • Restrict Product Purchase
  • Picking Policies
  • Consignment
  • Multi-Step Routing
  • Lead Time Allocations
  • Security Lead Time Allocation
  • Putaway Rules
  • Reordering Rules
  • Product Category Management
  • Replenishment Rule Management

Lập hóa đơn

Module Invoicing của phiên bản Odoo cộng đồng là phiên bản thu nhỏ của Module Kế toán. Nó cung cấp quyền truy cập trực tiếp cho bạn để tạo hóa đơn cho các giao dịch mua của khách hàng.

 • Bảng điều khiển kế toán (Accounting Dashboard)
 • Quản lý khách hàng (Customer Management)
 • Quản lý hóa đơn (Invoice Management)
 • Automatic Cut Off for Journal Entries
 • Phát hành giấy báo có (Credit Note Issuing)
 • Theo dõi thanh toán (Payment Follow-ups)
 • Quản lý bill (Bill Management)
 • Điều khoản thanh toán (Payment Terms)
 • Xử lý hoàn trả (Refund Processing)
 • Địa phương hóa số hiệu tài khoản (Localization Specific CoA)
 • Quản lý nhật ký (Journal Management)
 • Sổ cái chung (General Ledger)
 • Sổ cái của đối tác (Partner Ledger)
 • Bank to Bank Transfers
 • Bank to Cash Transfers
 • Đối soát thanh toán (Payment Reconciliation)
 • Đối soát ngân hàng (Bank Reconciliation)
 • Báo cáo thuế (Tax Reports)
 • Báo cáo phân tích (Analytic Reports)
 • Quản lý thuế (Tax Management)
 • Cash Basis Tax Configuration
 • Multi-Currency Support
 • Continental Accounting
 • Fiscal Period Setting
 • Margin Analysis
 • Mô hình đối soát (Reconciliation Models)
 • Incoterms
 • Bank Account Management
 • Tax Mapping Techniques
 • Account Mapping Techniques
 • Payment Acquirers
 • Saved Payment Data
 • Product Category Management
 • Cash Rounding
 • Analytic Accounting
×