khung nhìn Kanban

Khung nhìn Kanban hay còn gọi là thẻ khán bản (看版) là công cụ quản lý cung cấp đúng lúc (JIT, Just In Time Manufacturing System) nổi tiếng có xuất xứ từ Nhật bản. Khán (看) có nghĩa là coi xem. Bản (版) là một tấm ván dùng để kê khai. Thẻ khán bản viết theo ký tự romaji của Nhật là kanban nên nhiều nước trên Thế giới dùng từ kanban để chỉ một thẻ bằng bìa cứng dùng trong quản lý cung cấp và gọi phương pháp quản lý cung cấp với cái thẻ đó là “phương pháp kanban” (kanban method). Tiến sĩ Taiichi Ohno đã áp dụng rất hiệu quả phương pháp khán bản ở hãng Toyota.

Related Thuật ngữ liên quan

×