Encyclopedia

phiên bản CE

Là phiên bản Odoo dành cho cộng đồng, có mã nguồn mở, hoàn toàn miễn phí. Mã nguồn Odoo CE được đăng tải tại https://github.com/odoo/odoo. Cộng đồng người dùng Odoo…

phiên bản EE

Là phiên bản Odoo dành cho doanh nghiệp, không phải là miễn phí, để tìm hiểu thêm về chính sách phí của odoo bạn tham thảo tại odoo.com.

Pipeline

Là một hệ thống trực quan để thể hiện quá trình kinh doanh của doanh nghệp, từ bước đầu liên hệ đến chốt sale. Đây là quá trình mà người…

×