Encyclopedia

phiên bản CE

Là phiên bản Odoo dành cho cộng đồng, có mã nguồn mở, hoàn toàn miễn phí. Mã nguồn Odoo CE được đăng tải tại https://github.com/odoo/odoo. Cộng đồng người dùng Odoo…

phiên bản EE

Là phiên bản Odoo dành cho doanh nghiệp, không phải là miễn phí, để tìm hiểu thêm về chính sách phí của odoo bạn tham thảo tại odoo.com.

×