Encyclopedia

phiên bản CE

Là phiên bản Odoo dành cho cộng đồng, có mã nguồn mở, hoàn toàn miễn phí. Mã nguồn Odoo CE được đăng tải tại https://github.com/odoo/odoo. Cộng đồng người dùng Odoo…

×