Triển khai Odoo

Triển khai Odoo

Về cơ bản, bạn hoặc doanh nghiệp của bạn có thể hoàn toàn có thể tự triển khai Odoo vào quá trình trị doanh nghiệp bằng các tài liệu chúng tôi chia sẻ trên website này. Tuy nhiên với các yêu cầu phức tạp, việc cấu hình hệ thống đòi hỏi những chuyên gia có đủ kinh nghiệm. Tmistones tự hào là đơn vị có kinh nghiệm và có thể đảm đương các trọng trách đó.

Dịch vụ triển khai Odoo của chúng tôi bao gồm:

Phân tích nhu cầu doanh nghiệp

Chúng tôi có sẵn các mô hình cho từng lĩnh vực kinh doanh

Phát triển nền tảng của bạn

Dựa trên các nền tảng doanh nghiệp đang sử dụng, chúng tôi mở rộng, tùy biến

Cấu hình Odoo

Chúng tôi dựa trên mô hình kinh doanh của doanh nghiệp để cấu hình Odoo

Đào tạo sử dụng Odoo

Giáo trình của chúng tôi có nhiều cấp độ, dành cho lãnh đạo, dành cho nhân viên. Tất cả đều đầy đủ cho mọi tác vụ trong doanh nghiệp

Tư vấn tùy biến

Odoo sẵn có hàng ngàn module dành cho mọi hoạt động của doanh nghiệp. Có cả nhưng bản miễn phí và trả phí. Kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp bạn có được những module phù hợp nhất với doanh nghiệp.

Cấu hình Odoo

Chúng tôi dựa trên mô hình kinh doanh của doanh nghiệp để cấu hình Odoo

Triển khai Odoo

Về cơ bản, bạn hoặc doanh nghiệp của bạn có thể hoàn toàn có thể tự triển khai Odoo vào quá trình trị doanh nghiệp bằng các tài liệu chúng tôi chia sẻ trên website này. Tuy nhiên với các yêu cầu phức tạp, việc cấu hình hệ thống đòi hỏi những chuyên gia có đủ kinh nghiệm. Tmistones tự hào là đơn vị có kinh nghiệm và có thể đảm đương các trọng trách đó.

Dịch vụ triển khai Odoo của chúng tôi bao gồm:

Phân tích nhu cầu doanh nghiệp

Chúng tôi có sẵn các mô hình cho từng lĩnh vực kinh doanh

Quản lý dự án

Tính dự toán dựa trên định mức của doanh nghiệp
Quản lý vật liệu đầu vào, quản lý tiến độ…

Quản lý mua hàng

Tích hợp đầy đủ với phân hệ quản lý dự án, kiểm soát cung ứng vật liệu
Các phiên thảo luận với nhà cung cấp…

Quản trị thông tin

Quản trị hệ thống thông tin trong doanh nghiệp.
Mọi lúc, mọi nơi, mọi vấn đề. Tích hợp với các phân hệ khác xem thêm…

Quản lý dự thầu

Cơ hội dự thầu chuyển đổi thành hồ sơ dự thầu.
Quản lý quá trình thực hiện hồ sơ dự thầu.
Kết nối với các nhà cung cấp, quản lý báo giá…

Quản lý hợp đồng

Phân loại, thương thảo hợp đồng.
Tổng hợp, kết nối ý kiến các phòng ban đóng góp cho hợp đồng

×