Bài học

Bài học thuộc : Odoo tip Trạng thái bài học : Chưa hoàn thành

Bỏ liên kết trong Trường quan hệ M2O ở form view

Trong chế độ form view, mặc định các trường quan hệ Many2one được hiển thị với một liên kết trỏ đến bản ghi (đối tượng) mà nó tham khảo đến. Cái này là một thứ rất tiện lợi khi truy xuất các thông tin trong odoo. Tuy nhiên đôi khi bạn không muốn hiển thị các liên kết này bởi đơn giản là có thể nó làm rối rắm quy trình làm việc trong doanh nghiệp. Vậy muốn bỏ đi thì làm thế nào?

Hãy làm theo như ví dụ sau:

<field name="city" options="{'no_open': True}"/>

English version

In form view’s read mode, many2one fields are rendered by default as links pointing to the referenced objects. Often times this is undesirable, especially when referencing simple models.

You can change this behavior and simply display referenced object’s name, without linking to it, using widget option called no_open:

<field name="city" options="{'no_open': True}"/>

Very simple, but undocumented.

(source: Ludwik Trammer)Tags:


Gắn sao :  

Tác giả : admin admin

`
×