Bài học

Bài học thuộc : Odoo tip Trạng thái bài học : Chưa hoàn thành

Cách sửa lỗi “ValueError: …

Cách để sửa lỗi “ValueError: All strings must be XML compatible: Unicode or ASCII, no NULL bytes or control characters”

Đôi khi trong lúc dev vài thứ nho nhỏ trong odoo ta hay gặp lỗi trên mặc dù việc code là rất hợp lệ. Nó chỉ xảy ra khi ta bắt đầu thực hiện một hành động (action) nào đó trên màn hình giao diện.

Vậy cách fix nó ra sao?

Rất đơn giản lý do là trong odoo, đôi khi nó không hỗ trợ bảng mã unicode. Trước mỗi chuỗi unicode bạn nên viết theo phong cách sau:

u'Cộng hoà...'

Thay vì:

'Cộng hoà...'

Lỗi trên xuất hiện khi thuộc tính _description của một model được mô tả với nội dung không phải là tiếng Anh (bạn muốn thể hiện các ký tự không thuộc ASCII).

Lúc bạn cần viết chính xác là:

_description = u'Mô tả của bạn'

Không nên viết:

_description = 'Mô tả của bạn'Tags:


Gắn sao :  

Tác giả : admin admin

`
×