Bài học

Bài học thuộc : Odoo tip Trạng thái bài học : Chưa hoàn thành

Có gì trong file __manifest__.py – Odoo?

Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận về nội dung file __manifest__.py trong một module của Odoo. Như đã biết đây là file cơ bản bắt buộc phải khai báo khi chúng ta bắt đầu phát triển một module. Vậy các thông tin bên trong nó gồm những gì và ý nghĩa thế nào trong quá trình phát triển một module.Tags:


Gắn sao :  

Tác giả : admin admin

`
×