Bài học

Bài học thuộc : Odoo tip Trạng thái bài học : Chưa hoàn thành

Lỗi AssertionError odoo

Mô tả

Nâng cấp module odoo sau khi code mà hình thông báo lỗi này


File "/opt/odoo1/openerp/models.py", line 3311, in _prefetch_field assert self in records and field in fs

Cách giải quyết

finally I found the problem: the problem is that the method of the computed field is not exist (I renamed it accidentally). so when odoo try to get the value of this field it failed, and show this strange error

Có một model trong module bạn mới nâng cấp có một trường tính toán (có thuộc tính compute = ‘xxx’), mà hàm xác định sự tính toán đó không tồn tại (ở đây là không có def xxx).Tags:


Gắn sao :  

Tác giả : admin admin

`
×